Olemme toteuttaneet useaan ravintolaan valvontakamera- hälytysjärjestelmä uudistukset

Majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä voi olla useita erilaisia uhka- ja vaaratilanteita alkaen arkipäiväisestä rahan käsittelystä, tilojen lukituksesta, näpistyksistä aina liiketoiminnan lamauttamiseen johtaviin riskeihin. Näitä voi ravintoloitsijalle olla ryöstöt, tulipalot tai vesivahingot.

Turvallisuuteen varautuminen kameravalvonnalla on paitsi ennaltaehkäisevää toimintaa, myös jokapäiväisen häiriöttömän toiminnan varmistamista.

Valvontakameroilla sekä hälytysjärjestelmillä luotu turvallisuus on osa yrityksen laadukasta toimintaa, ja se tukee myös ravintolatilojen loppukäyttäjiä riskitilanteissa. Tallennemateriaaleista on helppoa tarkistaa tapahtumien kulku ja selvittää tilanteet nopeasti. Tallenteilta on voitu tarkistaa esimerkiksi näpistyksiä, erimielisyyksiä tai onnettomuuksia. Ravintoloitsijan lisäksi usein tapahtumissa ovat olleet tyytyväisiä myös ravintolan asiakkaat.